Jacqske@rt: live with joy

Zielsoorzaken van Ziekte

Deze geneeskunde kan ons helpen om inzicht te krijgen in het ontstaan en het verloop van lichamelijke en psychische symptomen en ziekten. De Duitse arts Dr. Hamer heeft wetenschappelijk aangetoond dat ziel en lichaam niet los van elkaar functioneren maar dat de ziel het lichaam aanstuurt.

Voor mij is het een van de grootste cadeaus in mijn leven geweest, het begrip dat we een perfect intelligent lichaam hebben, wat de lichamelijke signalen op een prachtige wijze aan ons toont.

De inzichten over de Germaanse geneeskunde heeft mijn leven op zielsniveau dan ook enorm verijkt.

Ik voel zoveel waardering voor ons menselijk lichaam en de mogelijkheid om op celniveau in zeer korte tijd te kunnen helen, dat ik hier graag informatie en verwijzingen naar diverse websites over deel.

Liefs Jacqueline

De meeste aandoeningen zijn het gevolg van een gebeurtenis in het leven, die behorlijk veel indruk maakte op de persoon die het meemaakte. Dit wordt ook wel een emotioneel conflict genoemd.

Volgens de biolgische natuurwetten gaan na het ontstaan van een conflict, lichaam en psyche op een biologische manier reageren om het conflict op te lossen. Daarbij ontstaan lichamelijke symptomen die inzicht kunnen geven over het eerder opgedane conflict en dus over het ontstaan van de fysieke symptomen en signalen.

Wanneer de biologische wetten van Dr. Hamer bekend voor je worden is voor vele ziekten en symptomen ook te voorspellen hoe het verloop zal zijn en op welke manier ziel en lichaam ondersteund kunnen worden om te helen.

Via deze alfabetische index kan je inzage krijgen in de meeste aandoeningen: Index ziekten volgens de Germaanse Geneeskunde

Via Biologika Nederland is heel veel informatie te vinden over de Germaanse geneeskunde: Blog – Biologika Nederland

Meer aanvullende info over de 5 biologische wetten (Dr.Hamer) : Microsoft Word – GNM Therapy Dutch.doc (deelbewust.com)

Welkom – Germaanse Nieuwe Geneeskunde (germaansegeneeskunde.nl)